Architektonická štúdia je základným podkladom pre vypracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Pri riešení štúdie nám najskôr porozprávate Vaše predstavy o rodinnom dome. Následne vyhotovíme dispozičné riešenie, ktoré sa ďalej po konzultáciách s Vami doladí do finálnej podoby. Po odsúhlasení pôdorysu sa vyhotovia 2D a 3D pohľady na dom, kde sa dorieši finálny tvar strechy, okná,dvere, materiály a farby. Výsledkom bude elaborát definujúci priestorové, funkčné a materiálové zloženie Vášho nového domu.

Obsah

A. Sprievodná správa

B. Výkresová časť – Situácia s osadením na pozemku M 1:250 alebo M 1:500

– Pôdorysy podlaží M 1:100

– Schematický rez M 1:100

– Pohľady 2D

C. Vizualizácie – 4 x 3D pohľady

 

Vizualizácia exteriéru pomáha zhmotniť predstavy o rodinnom dome do reálneho obrazu pred tým, ako začnete s akýmikoľvek prácami.

Obsah

– 4 kolmé pohľady na fasádu domu

– 4 pohľady na dom v 3D

– popis použitých materiálov

 

Vizualizácia resp. návrh interiéru umožňuje výber materiálov, farieb, zariadenia a ich umiestenie v riešenej miestnosti. Na základe Vašich požiadaviek spracujeme interiérový návrh v 3D zobrazení. Pri spracovaní návrhu sa najskôr vyrieši dispozícia miestnosti a následne výber materiálov, farieb, nábytku a ďalších prvkov interiéru.

Obsah

– dispozičné riešenie (pôdorys miestnosti M 1 :100)

– kolmé pohľady na steny, podlahu a strop

– 4 pohľady na jednu miestnosť v 3D

– popis použitých materiálov a nábytku

V návrhoch nie sú použité katalógové nábytky. V prípade potreby je možné za príplatok zapracovať aj katalógový nábytok.